Systeemintegratie & API’s

soap_vs_rest
api

Een veel voorkomende situatie is dat uw bedrijf gebruik maakt van meerdere losstaande informatie-systemen welke hun data niet met elkaar uitwisselen. Wat u vaak niet weet is dat veel applicaties een zogenoemde ‘Programming Interface’ hebben. Wat dit betekend? De applicatie stelt verschillende functionaliteiten beschikbaar die op een gestructureerde manier aangesproken kunnen worden vanuit een locatie buiten de applicatie zelf. In de volksmond heet dit afgekort ook wel een API (Application Programming Interface).

Een praktijkvoorbeeld
U beschikt over CRM software waarin u al uw klantspecifieke data opslaat. U gaat op afspraak bij een van uw klanten en voor u binnenstapt wilt u graag nog even inzien wat de huidige status is van de facturen die uw klant eerder van u heeft ontvangen. Betaald deze klant goed? Wat is de gemiddelde termijn waarbinnen deze klant betaald? Heeft deze klant nog een significant bedrag openstaan? Natuurlijk kunt u dit nazien in het boekhoudpakket waarover u beschikt, maar laat die informatie nu net niet beschikbaar zijn voor de werknemer die u de volgende keer langs laat gaan. Is het niet veel fijner deze informatie netjes gepresenteerd tegen te komen als u of uw werknemer de klantinformatie raadpleegt binnen uw CRM? Altijd beschikken over exact die informatie die voor u of uw werknemer van belang is voorafgaand aan een nieuwe opdrachtovereenkomst.

bootstrap-social